Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.domacidilna-pohorelice.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu:  www.domacidilna-pohorelice.cz je:

 

ALBEREX s.r.o. – Domácí dílna

Brněnská 143
Pohořelice 691 23

Ič: 07167024
DIČ: CZ07167024
Spisová značka: C 106573 vedená u Krajského soudu v Brně

 

II. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.domacidilna-pohorelice.cz , jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (dopravné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

 

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní společností, kdy dopravné a balné hradí příjemce, a jeho výše je odvislá od celkové váhy objednaného zboží ( viz ceník přepravy)
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží, které máme skladem zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. Expediční lhůta zboží, které není skladem je cca 3 -10 dní.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na telefonu: +420 777 009 907.

 

IV. Reklamace

 Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

V. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 2. Výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

 

Reklamační řád

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.domacidilna-pohorelice.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: obchod@domacidilna-pohorelice.cz.
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

 

Upozornění:
V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 
Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a k občasnému zaslání obchodního sdělení týkající se např. cenového zvýhodnění některých produktů.

0